Termes i condicions

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB DE Sirenas SA, www.lasgolondrinas.com

Sirenas SA (d’ara endavant Les Golondrinas) amb domicili a l’av. Riera de Cassoles 51 5è 1a 08012 Barcelona amb CIF A-08055642 representada per Manuel Roca Girbau amb NIF 36952109X posa a disposició al seu lloc web lasgolondrinas.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats. Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de Las Golondrinas per part dels USUARIS que hi accedeixin. Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI al lloc web lasgolondrinas.com a totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades als formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a a través d’internet, l’USUARI no pot introduir les seves dades efectivament sense que s’hagi produït aquesta acceptació. Sirenas SA està inscrita al Registre Mercantil de Registre Mercantil de Barcelona: H.768; F. 57; T. 458; R. 52; Secció 2a; Inscripció 1a. L’accés al lloc web de Las Golondrinas implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre totalment. L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’hi ofereixen per a la realització d’activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals.

Si voleu iniciar una reclamació, cancel·lació o sol·licitud de reemborsament, si us plau dirigiu-vos a nosaltres a través del correu electrònic info@lasgolondrinas.com indicant-nos el vostre nom, cognoms, núm. de telèfon i un breu detall dels motius de la vostra sol·licitud. En el termini més breu possible contactarem amb la finalitat d’ajudar-vos a buscar una solució satisfactòria.

SECCIÓ 1a CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1.- La utilització del lloc web de Las Golondrinas no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI, llevat que aquest USUARI vulgui utilitzar la base de dades d’articles existents a lasgolondrinas.com on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a fer un bon ús del web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament Les orenetes prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de Las Golondrinas oa tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (spaming) o tramesa de grans missatges per tal de bloquejar.

1.2.- Les orenetes podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe oa les presents condicions generals-veure clàusula cinquena.

SECCIÓ 2a CONTINGUTS

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- Les orenetes utilitzant fonts internes i externes de tal manera que les orenetes únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- Les Golondrines es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web. TERCERA.- DRETS D’AUTOR I MARCA. Les Golondrinas és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de Las Golondrinas, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés de Las Golondrinas. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web de Las Golondrinas -els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Les Golondrinas

SECCIÓ 4a JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

SECCIÓ 5a

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules continuaran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Les oronetes podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, la qual cosa no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos llevat de reconeixement exprés per part de les orenetes.